Contact Us

The Association may be contacted through its Secretary,

Peter F Durnin, KC*SG, KM, GCHS, "Rosaire", Moneymore, Drogheda, Co Louth. A92 RF6F

email: peternora12281@eircom.net

Search

Cork Eucharistic Procession 2016

Daniel Colahan

Most Reverend Daniel Cohalan (1858–1952)

 

Cork’s 91st. Eucharistic Procession was held on Sunday 29 May.
The Procession commenced in 1926, when a group of Cork businessmen approached Bishop Daniel Cohalan with a view to having a Eucharistic Procession in Cork city to mark the Feast of Corpus Christi. It was hoped that such an event might heal the divisions and bitterness in civil society at the time. Remarkably, since then, the Eucharistic Procession has not only survived but has become a feature of Catholic life in Cork.

 

 

The Bishop of Cork & Ross, Dr. John Buckley, welcomed the huge attendance at this year’s Procession and he added that Cork was the only city in Ireland to have such a large and public veneration of the Blessed Sacrament on the Feast of Corpus Christi. In 2013, while speaking at the Eucharistic Procession, The Apostolic Nuncio and Dean of the Diplomatic Corps, Archbishop Charles Brown, said that we worship Jesus in our churches for 51 Sundays of the year – however, on the Feast of Corpus Christi, we worship him publicly on the streets.

At this year’s Procession, Most Rev’d Michael Neary, Archbishop of Tuam, told attendees that the Church is no longer the dominant intellectual influence on society; that it can no longer count on cultural or political support and that it is frequently dismissed or disregarded. He went on to say that we find ourselves confining our Faith and Christian values as a matter of private personal beliefs which do not impinge on our public behaviour or attitudes. In this we live a kind of double standard, having a private Faith but not allowing that Faith to be expressed publicly. Archbishop Neary also said there is a huge temptation to accept and conform to the dominant values which are at variance so often with our Faith.

 


Clé go deas /  Left to right: Comdt. Thomas Walsh KSS; Dame Clare O’Leary DCSG; Dame Joan Keohane DCSG and Dr. Frank Steele KC*SG.


Clé go deas /  Left to right: Dame Caitríona Ó Dochartaigh DSG with her daughter.


Clé go deas /  Left to right: Chev Tony Duggan KSS; Most Rev’d Michael Neary and Rev Dr Thomas Deenihan, Diocesan Secretary of Cork & Ross.

 

Mórshiúl Eocaibisteach  Chorcaí

Domhnach 29 Bealtaine, 2016

Tionóladh an 91ú Mórshiúl Eocaibisteach  Chorcaí ar an Domhnach 29ú  Bealtaine. Thosaigh an  Mórshúl uireadh i 1926, nuair a chuaigh grúpa d’hfir  gnó Chorcaí  le chun cainte le hEasbag Chorcaí,  Daniel Cohalan . Bhí sé de bharúil acu go mba chóir go mbeadh  Mórshiúl Eocaibisteach  i gCathair Chorcaí d’fhonn Féile  Choirp Chríost a cheiliúradh. Ag an am, bhí siad dóchasach go leigheasfadh a leithéid d’ócáid na heasaontais ‘s an seirbhe sa sochaíi sibhialta. Go suntasach, ó shin I leith, ní hamháin gur mhair an Mórshiúl Eocaibisteach , ach anois, tá sé mar ghné de shaol Chaitliceach Chorcaí.

D’fhear an Dr Seán Ó Buachalla, Easbag  Chorcaí & Rois, fíorchaoin fáilte  roimh an slua ollmhór I mbliana. Dúirt sé go raibh í Corcaigh an taon chathair  amháin in Éirinn a bphionólann  a leithéid de mhór arraim poiblí don Naomh  Shacramaint ar Feile Choirp Chríost. Í2013, ag Mórshiúl Eocaibisteach  Corcaí, dúirt Nuinteas an Phápa agus Déan an Chóir Taidhleoireachta, an Ardeaspag Charles Brown,  go dtugaimid adhradh Íosa inár eaglaisí ar 51 Domhnach den bhliain – ag go dtugaimid adhradh Dó go poiblí ar na sráideanna at Fhéile Choirp Chríost.

Ag Mórshiúl  na bliana seo, dúirt Most Rev’d  Michael Neary, Ardeaspag Thuama, leis an slua nach bhfuil  an tionchar ceannasach intleachtúil a thuilleadah ag an Eaglais ar sochaí; nach féidir leis an Eaglais braith  a thuilleadh ar tacaíocht cultúrtha ná polaitíochta; agus,  go minic, go ndiúltítear ‘s go ndéantar neamhshuim den Eaglais. Ina theannta san, dúirt an tArdeasbag go mbíonn ár gcreideamh ‘s ár luachanna Chríostaíochta a choinneáil againn mar creidimh phríobháideacha phearsanta nach dteagmháileann lenár iompar poiblí ná lenár seasaimh. Ar an dóigh seo, dúirt sé go gcleachtaímid saghas caighdeaá dúbailte – go mbíonn creideamh príobháideach againn, ach nach bhfuilimid poilteanach an creideamh úd a nochtadh go poiblí.

Dúirt se freisin go bhfuil cathú ollmhór ann glachadh leis na luachanna ceannasacha agus ár saoil a chaitheamh de réir na luachanna ceannasacha céanna atá, go rímhinic, in achbann lenár gcreideamh.